Política de privadesa

Responsable de les dades personals: Francesc Gelabert Ribas, NIF 46799301M, apartat de correus 139, 08820 – El Prat de Llobregat, d’ara endavant EL GESTOR DEL LLOC WEB, i el correu electrònic de contacte del qual és info@consultic.cat.

Dades sol·licitades en el lloc web i finalitat del tractament.

  • Nom, cognoms i correu electrònic en els formularis de contacte: per a realitzar qualsevol contacte directe amb EL GESTOR DEL LLOC WEB, ja sigui per a plantejar dubtes, comentaris, suggeriments, sol·licitar un servei o producte, o qualsevol altra informació. No subministrar les dades personals mínimes necessàries impossibilitarà al GESTOR DEL LLOC WEB de respondre a la petició.
  • Nom i correu electrònic: per a poder fer comentaris en el blog del lloc web.
  • Nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic, número d’identificació fiscal: se sol·licitarà aquesta informació al moment del pagament d’algun servei, això als fins de processar tot el relacionat amb el client.
  • Nom, telèfon i correu electrònic per a newsletter: amb el degut consentiment exprés i voluntari del titular de les dades, se sol·licitarà en el lloc web la informació mínima necessària per a enviar un butlletí comercial automatitzat, on s’informarà sobre publicitat, promocions i una altra informació dels serveis i/o productes oferts pel GESTOR DEL LLOC WEB.
  • Correu electrònic: se sol·licitarà el correu electrònic per a poder accedir a l’àrea de client, d’acord amb les dades subministrades al moment de crear el compte.

Si l’usuari té menys de 16 anys, haurà de tenir l’autorització dels seus pares o tutors legals per a lliurar les seves dades personals. EL GESTOR DEL LLOC WEB no té manera de comprovar efectivament l’edat dels usuaris, per la qual cosa queda eximida de qualsevol responsabilitat, si l’usuari no compleix amb l’aquí indicat.

EL GESTOR DEL LLOC WEB en tot moment vetllarà perquè l’ús que se li dona al lloc web, als continguts, i al tractament de les dades personals de l’usuari, es realitzin de la forma més correcta. Per a això, l’usuari sempre podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, oblit o oposició, tot això en fidel compliment de les directrius de les lleis que regeixen la matèria, escrivint al correu electrònic info@consultic.cat.

En cap moment EL GESTOR DEL LLOC WEB compartirà amb tercers les dades que posseeix. En cas de fer-ho per a complir amb els serveis contractats per algun participant, enviar la newsletter, complir amb exigències legals o per a l’administració del lloc web, es proporcionaran els deguts acords de confidencialitat entre les parts.

Els enllaços a tercers que es puguin trobar en el lloc web posseeixen polítiques de privacitat alienes al GESTOR DEL LLOC WEB. L’accés a aquests llocs haurà de ser responsabilitat de l’usuari, sent la seva responsabilitat conèixer-les i la seva decisió acceptar-les o no.

FORMULARIS

El lloc web pot disposar de 4 tipus de formularis:

De contacte: l’usuari, client o participant podrà trobar formularis que facilitaran la comunicació amb EL GESTOR DEL LLOC WEB, per a plantejar dubtes, comentaris, sol·licitar un pressupost, reservar algun dels serveis oferts en el lloc web o exigir algun dret que tingui. No subministrar les dades personals mínimes necessàries impossibilitarà al GESTOR DEL LLOC WEB respondre a la petició. Aquest tractament es considerarà legítim per ser part d’una diligència pre-contractual. El servidor del lloc web i del correu electrònic del GESTOR DEL LLOC WEB seran els encarregats del tractament.

De publicitat: se sol·licitarà als usuaris, compradors o participants el seu consentiment exprés i voluntari per a lliurar al GESTOR DEL LLOC WEB, les mínimes dades necessàries per a enviar publicitat i informació comercial relacionada amb els serveis i/o productes oferts pel GESTOR DEL LLOC WEB, perquè s’agregui a un fitxer automatitzat d’email màrqueting gestionat per l’encarregat del tractament que s’indica més a baix. El tractament de les dades personals que es trobin en aquesta secció, s’ha fet amb el consentiment del titular de les dades.

Per a comentaris en el blog: a fi d’evitar l’spam, missatges inadequats, i fer un correcte seguiment, se sol·licitarà a l’usuari el seu nom, email i lloc web per a identificar-lo en els comentaris que desitgi realitzar en les entrades del blog. Aquestes dades seran visibles per a altres usuaris del lloc web (excepte l’email). Si no desitja que les dades siguin visibles per altres persones, haurà de comunicar-se amb EL GESTOR DEL LLOC WEB al correu electrònic info@consultic.cat. El servidor del lloc web serà l’encarregat del tractament i que es farà amb el consentiment del titular de les dades.

Per a processar la sol·licitud del servei: se sol·licitarà als usuaris, clients o participants les seves dades perquè EL GESTOR DEL LLOC WEB pugui processar els serveis sol·licitats pel client. Tractament legítim de dades personals per la relació contractual que existeix amb el client o participant. Les dades seran guardades en el servidor del lloc web.

ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

EL GESTOR DEL LLOC WEB necessita el suport de tercers per a oferir adequadament els seus serveis i productes, amb els quals celebra els deguts acords de confidencialitat i verifica el compliment de les normatives sobre protecció de dades personals.

Les dades subministrades a aquests tercers no podran ser utilitzats per a altres fins no autoritzats pel titular de les dades.

En compliment dels principis d’informació i transparència, es fa saber que aquests tercers són:

  • Sered: Proveeix el servei d’allotjament web a través de l’empresa XTUDIO NETWORKS, S.L.O. La seva seu està situada en C/ Progrés 177, A Rua, 32350, Orense, Espanya, i la seva política de privadesa pot llegir-se en https://sered.net/politica-de-privacidad
  • Píxel de Facebook: eina d’anàlisi per a publicitat, utilitzat per a conèixer les accions dels titulars de les dades en aquest lloc web. Aquest servei és proporcionat per Facebook, Inc., que està situada en 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, els Estats Units d’Amèrica. En cas d’estar fos dels Estats Units d’Amèrica o el Canadà, l’entitat de control de dades responsable de la informació és Facebook Ireland Ltd., que es troba situada en 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda. Posseeix la certificació del marc de l’Escut de la privacitat de la Unió Europea i els EUA i del marc de l’Escut de la privacitat de Suïssa i els EUA, com es pot evidenciar en https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000gnywaac&status=active. Per a obtenir més informació sobre la política de privacitat ingressa en https://www.facebook.com/privacy/explanation
  • Google Analytics: Servei d’anàlisi web, per a veure les estadístiques de l’ús del lloc web. Aquest servei està a càrrec de l’empresa Google LLC, situada en Mountain View, Califòrnia, els Estats Units d’Amèrica, compta amb la subscripció de l’Escut de la privacitat entre la UE i els EUA que pot ser consultat en https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001l5aai&status=active. Si desitja obtenir més informació sobre la seva política de privacitat, pot consultar: https://policies.google.com/*privacy
  • Transparency & Consent Framework: De tot i més participa i està conforme amb el conjunt de les Especificacions i Polítiques del Transparency & Consent Framework del IAB Europe. Utilizem la Consent Management Platform n° 92. Podràs modificar les teves eleccions en qualsevol moment fent clic aquí.

En casos puntals EL GESTOR DEL LLOC WEB podrà utilitzar aplicacions o eines que no hagin estat incloses o anomenades en aquest llistat, l’anterior per ser una millor opció que coadjuvi a la realització d’una determinada tasca; si això succeís, EL GESTOR DEL LLOC WEB notificarà d’aquesta situació als seus usuaris, clients o participants segons fos el cas.

DURADA DEL TRACTAMENT

En el cas de les dades personals subministrades per a facturació i compra de productes o serveis, seran guardats pel temps legalment aplicable per la plataforma que realitzi la facturació.

En el cas de les dades personals subministrades per a butlletins comercials electrònics i comentaris en el blog, serà pel temps que el titular de les dades desitgi romandre en la llista de subscripció, per la qual cosa podrà donar-se de baixa en el moment que així ho desitgi, de manera automàtica com s’indica en cada butlletí, o escrivint al correu electrònic info@consultic.cat.

Hi ha gent a qui no agrada que es parle, s’escriga o es pense en català. És la mateixa gent a qui no els agrada que es parle s’escriga o es pense.Ovidi Montllor