Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES

D’acord amb l’exigència legal establerta, es compleix amb l’obligació d’informar a tots els usuaris i interessats que la responsabilitat i titularitat del domini web detotimes.cat, així com les xarxes socials associades, d’ara endavant el “lloc web”, li pertanyen a Francesc Gelabert Ribas, 46799301M, apartat de correus 139, 08820 – El Prat de Llobregat (Barcelona), d’ara endavant EL GESTOR DEL LLOC WEB, i el correu electrònic de contacte del qual és info@consultic.cat.

TERMES I CONDICIONS:

ÚS I APLICACIÓ

Els presents termes i condicions apliquen tant per a la pàgina principal de detotimes.cat com per a aquelles altres que hagin estat creades pel GESTOR DEL LLOC WEB i indiquin de manera expressa i inequívoca que formen part integrant d’aquest lloc web.

USUARIS

S’entendrà per usuari a tota aquella persona que navegui pel lloc web, accedint a qualsevol de les seves pàgines o seccions, tan sols amb el simple accés i/o ús d’aquest lloc web, acceptant des d’aquest accés i/o ús, els termes i condicions aquí reflectits.

En cas que l’usuari desitgi contractar algun dels serveis oferts en el lloc web, s’aplicaran també les polítiques de contractació, les quals seran d’obligatori compliment.

FORMES DE CONTACTE

Si un usuari desitgés contactar al GESTOR DEL LLOC WEB, podrà enviar un correu electrònic a l’adreça electrònica.

ÚS DEL LLOC WEB

Tota la informació gràfica, textual, de multimèdia, fotografies, imatges, vídeos, o qualsevol altre format d’arxiu digital que es troben en el lloc web, entesos d’ara endavant com “els continguts”, li pertanyen al GESTOR DEL LLOC WEB i està protegit per les lleis de dret d’autor en l’àmbit nacional i internacional.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web, no podent emprar-los per a:

  • Fer activitats il·lícites, il·legals o contràries a la moral, bons costums, bona fe i a l’ordre públic;
  • Realitzar comentaris o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, que atempti contra els drets humans o civils en general;
  • Provocar danys en la persona física, intel·lectual o moral del GESTOR DEL LLOC WEB, dels seus proveïdors o de terceres persones;
  • Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  • Intentar accedir i/o utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-los o manipular els seus missatges.

EL GESTOR DEL LLOC WEB es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL GESTOR DEL LLOC WEB no serà responsable de les opinions donades pels usuaris en qualsevol eina d’opinió que contingui el lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

EL GESTOR DEL LLOC WEB és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts en aquesta, els quals, a títol enunciatiu, però no limitatiu, són: imatges, so, fotografies, àudio, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, selecció de materials usats, programes necessaris per al seu funcionament, accés i ús, quedant expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, amb o sense finalitats comercials sense l’autorització del GESTOR DEL LLOC WEB.

L’usuari es compromet a respectar els drets d’autor titularitat del GESTOR DEL LLOC WEB, podrà en conseqüència visualitzar, imprimir, emmagatzemar en un dispositiu electrònic o virtual, però única i exclusivament per al seu ús personal i privat, no podent en cap moment distribuir-los, reproduir-los, onerosament o gratuïtament, a tercers ni realitzar cap transformació d’aquests. En tot cas, deurà sempre fer esment a l’autoria del GESTOR DEL LLOC WEB i al lloc web quan decideixi compartir en qualsevol xarxa social algun dels continguts, no podent en cap moment modificar, totalment o parcialment, qualsevol dels continguts.

No es podrà compartir cap extracte d’un curs, llibre, entrada del blog o de qualsevol part del lloc web, ja sigui fins i tot un esment a tercers.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

EL GESTOR DEL LLOC WEB ha adoptat totes les mesures tecnològiques, necessàries en el lloc web, per a evitar danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts o a les dades dels usuaris, i no es fa responsable si en algun moment una d’aquestes mesures falla a conseqüència d’un ús indegut i/o abusiu per part d’un tercer. L’usuari deurà en tot moment abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el lloc web.

MODIFICACIONS

EL GESTOR DEL LLOC WEB es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta, com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats, així com el disseny i estructura d’aquest.

ENLLAÇOS

EL GESTOR DEL LLOC WEB no té cap control sobre els enllaços i/o continguts externs que puguin existir en el lloc web, per la qual cosa no es fa responsable per aquests, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat o validesa de qualsevol material o informació allí continguda, i no seran entesos aquests enllaços externs com una possible associació, fusió, col·laboració o participació amb el titular i/o responsable del domini web al qual estiguin associats.

ENLLAÇOS D’AFILIATS

Aquest lloc web pot tenir enllaços d’afiliació cap a Amazon o altres comerços electrònics. En el moment de fer clic en ells es dirigirà a les seves plataformes i, en cas de fer alguna compra, seran Amazon o el comerç electrònic corresponent els encarregats de processar la compra, i EL GESTOR DEL LLOC WEB, en la seva qualitat d’afiliat, podrà obtenir ingressos per les compres que siguin derivades per l’ús dels enllaços que compleixin amb els requisits aplicables.

DRET D’EXCLUSIÓ

EL GESTOR DEL LLOC WEB es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els presents termes i condicions.

GARANTIA DE RESULTATS

EL GESTOR DEL LLOC WEB no es farà responsable per l’èxit o fracàs dels usuaris en l’aplicació de la informació que rebin del lloc web o dels serveis que ofereix EL GESTOR DEL LLOC WEB. L’usuari serà l’únic responsable per l’aplicació de l’après amb el material subministrat pel GESTOR DEL LLOC WEB.

Els continguts que se subministren, s’imparteixen de manera informativa, no volent en cap moment EL GESTOR DEL LLOC WEB substituir alguna assessoria professional personalitzada que l’usuari, client o participant requereixi en un tema determinat, i no es farà responsable pels problemes que pugui tenir est per un ús, correcte o no, de la informació subministrada o per no tenir en compte problemes de salut, ideològics, econòmics o de qualsevol altra índole que poguessin ser afectats pel contingut que es trobi en de manera gratuïta o no exposat dins del lloc web.

RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

L’usuari o el client podrà escriure a info@consultic.cat per a resoldre qualsevol problema que tingui amb el lloc web o amb el servei prestat. També podrà utilitzar la plataforma europea de resolució de litigis en línia.

MODIFICACIÓ DEL PRESENT AVÍS LEGAL I DURADA

EL GESTOR DEL LLOC WEB podrà modificar, en qualsevol moment, els termes i condicions aquí exposats, sense previ avís i estaran vigents mentre es trobin degudament publicades.

ACCIONS LEGALS

EL GESTOR DEL LLOC WEB pot, en qualsevol moment, exercir accions legals de caràcter civil o penal, contra qualsevol persona que realitzi un ús indegut del contingut exposat en el lloc web, o per incomplir amb aquests termes i condicions. S’aplicarà en tot moment la legislació del territori de Catalunya i en cas d’algun conflicte, les parts se sotmetran a la jurisdicció del Prat de Llobregat (Barcelona), per ser el domicili del titular del lloc web.

Fes el que et surti de la punta de… l’ànima!Quim Monzó