Curiositat: Etsdui uinevrstairi

Etsdui uinevrstairi

Sgeons un etsdui d’una uivenrstiat agnlsea, no ipmotra l’orrde en el que les llteres etsan ersciets, la uicna csoa ipormtnat és que la pmrirea i la utlima lltera etsiguin ecsrites en la psioció cocrrtea.

La rstea pdeon etsar ttaolemnt derosnedades i ecnara pordàs leglir snese pobrleems.

Axiò és pquere no leglim cada lltera per si maxeita preò la palaura és un tot.

Presonamelnt em smelba icrneïlbe…

Altres continguts