Curiositat: Etsdui uinevrstairi

Etsdui uinevrstairi

Sgeons un etsdui d’una uivenrstiat agnlsea, no ipmotra l’orrde en el que les llteres etsan ersciets, la uicna csoa ipormtnat és que la pmrirea i la utlima lltera etsiguin ecsrites en la psioció cocrrtea.

La rstea pdeon etsar ttaolemnt derosnedades i ecnara pordàs leglir snese pobrleems.

Axiò és pquere no leglim cada lltera per si maxeita preò la palaura és un tot.

Presonamelnt em smelba icrneïlbe…

Altres continguts

Si la vaca fos honrada, el toro no tindria banyes.Anònima