Inici » Curiositats en català » Significat de Bestreta: Què és i com funciona

Significat de Bestreta: Què és i com funciona

Quin és el significat de bestreta?

Una bestreta és un pagament anticipat a canvi d’un servei o producte. Sol·licitar una bestreta pot ser útil per finançar un projecte o per comprar un bé necessari. Hi ha diferències entre una bestreta i un avançament de diners. Per sol·licitar una bestreta, es necessiten documents i han de complir-se certes condicions.

Què és una bestreta?

Una bestreta és un pagament anticipat per un servei o un producte. Si bé s’utilitza principalment per a finançar projectes o per comprar alguna cosa necessària, també es pot fer servir com a ajuda financera temporal.

Definició de bestreta

En termes senzills, una bestreta és una quantitat de diners que es dona a algú per avançadament per un servei o producte que encara no ha estat prestat o entregat. En altres paraules, una bestreta és un pagament parcial o total que es fa abans que es compleixi el compromís de lliurament implicat.

Diferències entre bestreta i avançament de diners

Encara que els termes «bestreta» i «avançament de diners» poden semblar sinònims, en realitat hi ha moltes diferències entre ells. Mentre que una bestreta esdevé un pagament per un producte o servei anticipat, un avançament de diners és simplement una quantitat de diners que es dona per avançat.

Una bestreta sol·licitada també està vinculada a un producte o servei específic, mentre que un avançament de diners no té per què estar lligat a res en particular. D’altra banda, una bestreta ofereix un cert grau de protecció al consumidor, atès que el pagament es fa després de l’acceptació dels termes i condicions.

Com funcionen les bestretes?

Les bestretes són una eina financera molt comuna en molts països, ja que es poden utilitzar per finançar projectes o per obtenir diners per a despeses urgents. A continuació, es detallen les raons per les quals algú pot sol·licitar una bestreta i qui està autoritzat per concedir-la.

Per què se sol·licita una bestreta?

Una persona pot sol·licitar una bestreta per diversos motius, entre ells:

 • Finançament de projectes o iniciatives: Si una persona o empresa té un projecte en ment, pot sol·licitar una bestreta per finançar una part del projecte. Això li permetrà començar sense haver d’esperar a tenir els fons necessaris.
 • Despeses urgents: Si una persona té una despesa immediata, com ara una emergència mèdica o una reparació de cotxe, pot sol·licitar una bestreta per aconseguir els diners necessaris sense haver d’esperar a reunir tots els diners.
 • Comprar béns o serveis: Si una persona vol comprar un bé o contractar un servei per al qual no té els fons necessaris de forma immediata, pot sol·licitar una bestreta per obtenir els diners necessaris per realitzar la transacció.

Qui pot concedir una bestreta?

Algunes de les persones o entitats que poden concedir una bestreta són les següents:

 • Bancs: Les entitats bancàries són un dels llocs més comuns on s’obtenen bestretes. Les condicions i els termes varien en funció del banc i també de la situació financera de la persona o empresa sol·licitant.
 • Empreses de crèdit: A més dels bancs, també hi ha empreses de crèdit que ofereixen bestretes a les persones que ho necessiten. D’aquesta manera, es dona a les persones més opcions a l’hora de sol·licitar una bestreta.
 • Empreses que ofereixen béns o serveis: Algunes empreses ofereixen bestretes als clients per a ajudar-los a comprar els seus productes o contractar els serveis que ofereixen. Això pot ser una opció interessant per als clients que volen comprar aquestes coses, però no tenen tots els fons necessaris de forma immediata.

Des de qualsevol d’aquestes empreses o organitzacions, és important llegir les condicions i els termes per assegurar-se que la bestreta s’ajusti a les necessitats i circumstàncies.

Què cal saber per sol·licitar una bestreta?

Per sol·licitar una bestreta, és necessari conèixer quins documents es necessiten i quines són les condicions establertes per a la concessió de les bestretes.

Documents necessaris per sol·licitar una bestreta

Per sol·licitar una bestreta, és necessari presentar certs documents que permetin avaluar la situació financera del sol·licitant. Entre ells, es poden destacar:

 • DNI o NIE del sol·licitant
 • Justificació dels ingressos i despeses
 • Documentació que acrediti la solvència econòmica

És important destacar que els documents necessaris poden variar segons la companyia o entitat que concedeixi la bestreta, per la qual cosa és aconsellable informar-se prèviament.

Termes i condicions establertes per les bestretes

Per a la concessió de les bestretes, és rellevant conèixer les condicions establertes per les entitats o companyies que les concediran. Algunes de les més habituals poden ser:

 • Interessos o comissions addicionals: les bestretes solen incloure un cost addicional per a la seva concessió, que pot ser un percentatge del valor de la bestreta o bé un import fix per la sol·licitud.
 • Termini de devolució: és important saber el termini en què s’ha de retornar la bestreta, ja que si no es fa en temps i forma es poden aplicar penalitzacions.
 • Tipus de bestreta: depenent del tipus de bestreta, poden diferir les condicions establertes pel contracte d’avaluació i devolució.

Per tant, per sol·licitar una bestreta amb èxit és imprescindible conèixer les condicions establertes per les diferents entitats i disposar dels documents necessaris que demanin, per tal de poder justificar la solvència econòmica i el pagament dels interessos.

Altres continguts

El bosc és de tots, crema’n la teva part.Anònima