Acudit: Com s’avalua a l’ESO?

Nens fent un examen

Resposta de l’alumne a 6 + 7 = 18

Comentari de l’avaluació:

1) La grafia del signe “sis” és del tot correcta.

2) Es pot apreciar el mateix amb el “set”.

3) El signe “més” ens diu, encertadament, que es tracta d’una suma.

4) Pel que fa al resultat veiem que l'”u” és correcte. El segon número, efectivament, no és el vuit. Bé, si el tallem per la meitat, de dalt a baix, observem que l’alumne ha escrit dos “tresos” simètrics. Escollim el bo perquè es veu que la seva intenció era bona.

Avaluació:

El conjunt d’aquestes observacions evidencia que:

a) L’actitud de l’alumne és positiva (ho va intentar).

b) Els procediments són correctes (els elements estan ordenats correctament).

c) En conceptes només es va equivocar parcialment en un dels sis elements que formen l’exercici. Això és gairebé excel·lent.

En conseqüència, podem atorgar-li un “NOTABLE” i dir que “PROGRESSA ADEQUADAMENT”.

Crèdits: La fotografia dels nens fent l’examen ha estat obtinguda de Freepik.

Altres continguts

És millor estar callat i semblar un babau, que parlar i aïllar tots els dubtes.Groucho Marx